Home Merkregistratie Handelsnaam & Bedrijfslogo Contact Merkenbureau Zeist Tarieven English
Merkenbureau Zeist

Uw Handelsnaam Registreren

HANDELSNAAM: De handelsnaam of bedrijfsnaam is de naam van een onderneming. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is nodig om een onderneming op te richten. Bij de oprichting van een bedrijf schrijft men de handelsnaam in het KvK Register in. Het recht op een handelsnaam ontstaat echter al door het gebruik van de naam. Zonder merkregistratie kan men voor bescherming van de handelsnaam alleen een beroep doen op de Handelsnaamwet, Deze geeft een veel beperktere naamsbescherming dan het merkenrecht. Door de handelsnaam als merk te registreren verkrijgt men veel betere bescherming van de naam. Een handelsnaam kan steeds bekender worden, ook buiten de eigen regio van de onderneming. Hierdoor wordt de behoefte aan ruimere bescherming van de handelsnaam steeds groter. Door een handelsnaam als merk te registreren verkrijgt men in één keer bescherming binnen de gehele Benelux of Europese Unie (28 landen) op de handelsnaam. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar tevens voor een stichting of een vereniging. BEDRIJFSLOGO: Bescherming van een bedrijfslogo of verenigingslogo wordt op geen enkele wijze geregeld door de Handelsnaamwet. Deze bescherming kan men enkel verkrijgen door het logo als merk te registreren. PUNTSGEWIJS: - De Merkenwet geeft betere naamsbescherming dan de Handelsnaamwet. - Uitbreiding van naamsbescherming van lokaal naar (inter)nationaal verkrijgt men via merkregistratie. - Alleen op basis van een merkregistratie verkrijgt men bescherming voor een bedrijfslogo. CHECKLIST: -Bedrijfsnaam voldoende beschermd? (KvK Register, Merkenregister) -Bedrijfslogo als merk geregistreerd? (Merkenregister) -Overige gebruikte namen binnen de onderneming geregistreerd? (Merkenregister) -Domeinnamen geregeld? (.nl , .com, .eu etc.) UW HANDELSNAAM, MERK OF BEDRIJFSLOGO IN DE BENELUX REGISTREREN UW HANDELSNAAM, MERK OF BEDRIJFSLOGO IN EUROPA REGISTREREN