Home Merkregistratie Handelsnaam & Bedrijfslogo Contact Merkenbureau Zeist Tarieven English
Merkenbureau Zeist

Privacy Statement - AVG

WEBSITE: U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt geen gegevens bij over de bezoekers en is beveiligd met een SSL certificaat. Wij maken géén gebruik van Cookies en doen derhalve ook geen pogingen om via deze methode al dan niet statistische gegevens over u te verzamelen. Wij registreren géén IP adressen of browser instellingen. Via onze website worden geen profielen aangemaakt met verplichte gegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en e- mail bestanden of verbindingen met sociale netwerken. GEGEVENS: Wij zijn vanuit de aard van onze werkzaamheden niet doelgericht uit op het verzamelen van persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld op verzoek een offerte te sturen, een merk te registreren of een factuur te sturen. Gegevens van personen en bedrijven zijn daarom enkel nodig voor het registreren van merken of andere werkzaamheden die in het verlengde liggen van merkregistratie, zoals merkonderzoek en merkbewaking en het voeren van de benodigde correspondentie hierover (o.a. offertes, facturen en office actions). Gegevens die wij hiervoor nodig hebben worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Wij sturen u alleen berichten per e-mail die noodzakelijk zijn voor of die betrekking hebben op de diensten die wij aan u leveren. Wij sturen géén e-mail berichten voor marketing doeleinden of klanttevredenheidsonderzoeken. Wij combineren uw gegevens niet met eventuele informatie uit andere bronnen. Bij het aanvragen en/of toekennen van merkregistratie komen de hiervoor benodigde gegevens in openbaar toegankelijke merkenregisters.