Home Merkregistratie Handelsnaam & Bedrijfslogo Contact Merkenbureau Zeist FAQ Tarieven English
Merkenbureau Zeist

Waarom een Merk in Europa Registreren ?

Het recht op een merk of logo ontstaat niet door het eerste gebruik van dat merk of logo. Je hebt geen beter merkrecht dan een ander omdat je een merk eerder gebruikt binnen de Benelux of Europa. Je krijgt enkel het recht op een merk door het te laten registreren waar je het gebruikt. Dit geldt zowel voor een te registreren merknaam als voor een beeldmerk of een logo. Actie nemen bij merkinbreuk is dan ook alleen mogelijk indien je het merk of logo hebt laten registreren via een merkregistratie. Een rechter zal je tijdens een geding over een merkengeschil niet-ontvankelijk verklaren indien een merkregistratie ontbreekt. Zonder een Benelux of Europees merkrecht heb je geen naamsbescherming en loop je zelfs het risico dat de naam door derden wordt gekaapt Door jouw merk of logo in de Benelux of Europa te laten registreren kun je je derhalve verdedigen tegen merkinbreuk. Voorts heeft de aanwezigheid van jouw merk in het merkenregister tevens een defensieve werking. Een derde partij zal minder snel een merk gaan registreren en gebruiken dat reeds in het merkenregister is opgenomen voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Het registreren van jouw handelsnaam als merk in de Benelux of de Europese Unie geeft bovenop alle voordelen verder nog een veel ruimere bescherming dan die op basis van de Handelsnaamwet.