Home Merkregistratie Handelsnaam & Bedrijfslogo Contact Merkenbureau Zeist FAQ Tarieven English
Merkenbureau Zeist

Waarom Uw Merk in Europa Registreren ?

Het recht op een merk of logo ontstaat niet door het eerste gebruik van dat merk of logo. U heeft geen beter merkrecht dan een ander omdat u een merk eerder gebruikt binnen de Benelux of Europa. U krijgt enkel het recht op een merk door het te laten registreren waar u het gebruikt. Dit geldt zowel voor een te registreren merknaam als voor een beeldmerk of een logo. Actie nemen bij merkinbreuk is dan ook alleen mogelijk indien u het merk of logo heeft laten registreren via een merkregistratie. Een rechter zal u tijdens een geding over een merkengeschil niet-ontvankelijk verklaren indien een merkregistratie ontbreekt. Zonder een Benelux of Europees merkrecht heeft u geen naamsbescherming en loopt u zelfs het risico dat uw naam door derden wordt gekaapt Door uw merk of logo in de Benelux of Europa te laten registreren kunt u zich derhalve verdedigen tegen merkinbreuk. Voorts heeft de aanwezigheid van uw merk in het merkenregister tevens een defensieve werking. Een derde partij zal minder snel een merk gaan registreren en gebruiken dat reeds in het merkenregister is opgenomen voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Het registreren van uw handelsnaam als merk in de Benelux of de Europese Unie geeft bovenop alle voordelen verder nog een veel ruimere bescherming dan die op basis van de Handelsnaamwet.